Polityka prywatności

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

1.    Polityka Prywatności dla Księgarni internetowej – Sklepu www.bluebutterflyeditions.eu, prowadzonej przez Wydawnictwo
       Blue Butterfly Editions Limited Spółka z o.o z siedzibą ul. Grzybowska 2/29, 01-131 Warszawa, zarejestrowane
       w Krajowym Rejestrze Sądowym XIII Wydział Gospodarczy pod nr. KRS 0000837719. NIP: 5252820691, REGON:
       385922474, adres e-mail: bookstore@bluebutterflyeditions.eu, zwane dalej Sprzedającym.
2.    Sprzedający podejmuje wszelkie możliwe środki bezpieczeństwa, aby zapewnić poufność danych przekazywanych przez
       Kupujących i odwiedzających stronę www.bluebutterflyeditions.eu (zarówno danych osobowych, jak i nieosobowych).
3.    Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, są chronione przed dostępem
       osób nieupoważnionych, z zastosowaniem wymaganych przepisami prawa środków technicznych i organizacyjnych,
       zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych
       (RODO).
4.    Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem Sklepu jest Wydawnictwo Blue Butterfly
       Editions Limited Spółka z o.o z siedzibą ul. Grzybowska 2/29, 01-131 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym
       Rejestrze Sądowym XIII Wydział Gospodarczy pod nr. KRS 0000837719. NIP: 5252820691, REGON: 385922474, adres e-mail:                                              bookstore@bluebutterflyeditions.eu.
5.    W celu pełnego korzystania ze wszystkich funkcjonalności Sklepu – Kupujący zobowiązany jest do podania swoich danych
       osobowych w postaci: imienia i nazwiska, adresu, adresu e-mail, numeru telefonu poprzez wypełnienie formularza
       rejestracyjnego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w postaci: imienia i nazwiska,
       adresu zamieszkania, adresu dostawy (jeżeli jest inny niż adres podany podczas rejestracji Konta), adres e-mail –
       uniemożliwia złożenie Zamówienia.
6.    Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umowy oraz w celu podjęcia działań niezbędnych przed zawarciem
       umowy. W przypadku wyrażenia przez Kupującego dodatkowej zgody w odrębnym oświadczeniu, którego wyrażenie nie
       jest konieczne, Sprzedający może przetwarzać dane osobowe Kupującego w celach marketingowych (Newsletter). Jeśli
       Kupujący nie udzieli takiej zgody, to Sprzedający może ją w każdej chwili wycofać.
7.    Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, chyba że Kupujący upoważni Sprzedającego do ich
       udostępnienia.
8.    Dane osobowe będą powierzane wymienionym poniżej podmiotom w celu realizacji umów sprzedaży lub umów o
       świadczenie usług przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu:
                a.    InPost spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków,
                       wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
                       Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
                       KRS: 0000543759, numer NIP: 6793108059, numer REGON: 360781085 w celu wykonania dostawy
                       zamówionego towaru.
               b.    Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 01-102 Warszawa, przy
                       ul. Jana Olbrachta 94, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejestrowy dla m.st.
                       Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000490970, NIP: 118-14-77-610, REGON: 016107240,
                       w celu obsługi płatności.
9.    Dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sprzedającego, gdy obowiązek ich ujawnienia spoczywa na

       Sprzedającym – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
10.  Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania w dowolnym momencie, a także może również
        zażądać od Sprzedającego usunięcia jego danych.
11.  Sprzedający nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. W
       pliku cookie – wysyłanym przez serwis, dane osobowe nie są przechowywane. Informacje zapisane w pliku cookie to
       anonimowy identyfikator, który nie jest kojarzony z żadnymi innymi danymi osobowymi, które Kupujący podaje podczas
       odwiedzania strony Sklepu.
12.  Sprzedający wykorzystuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Kupującego oraz osoby odwiedzającej stronę
       internetową www.bluebutterflyeditions.eu (na smartfonie, komputerze, tablecie) – w celu monitorowania sesji
       odwiedzających, w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania strony
       www.bluebutterflyeditions.eu , w szczególności utrzymania sesji po zalogowaniu.
13.  W każdej przeglądarce internetowej istnieje możliwość zmiany ustawień dotyczących plików cookies, w tym opcji
       blokowania plików cookies, co uniemożliwia ich przechowywanie w urządzeniu końcowym Kupującego lub osoby
       odwiedzającej. Jeśli nie chcesz otrzymywać plików cookies, możesz je wyłączyć w swojej przeglądarce, chociaż może to
       wpłynąć na funkcjonalność naszego serwisu.
14.  Pliki cookies można usunąć poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej. Zmiany w większości dostępnych
       przeglądarek internetowych można dokonać zgodnie z poniższymi linkami:
               a.    Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
               b.    Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,
               c.    Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
               d.    Safari: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac
15.  Zmiana ustawień przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na

       urządzeniu końcowym lub usunięcie plików cookies w trakcie korzystania ze Sklepu może ograniczyć funkcjonalność
       świadczonych usług, np. brak możliwości zalogowania się do Sklepu lub przerwanie sesji po zalogowaniu.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

1.iiiiiPolityka Prywatności dla Księgarni internetowej – Sklepu www.bluebutterflyeditions.eu, prowadzonej przez Wydawnictwo
       Blue Butterfly Editions Limited Spółka Komandytowa z siedzibą ul. Grzybowska 2/29, 01-131 Warszawa, zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym XIII Wydział Gospodarczy pod nr. KRS 0000837719. NIP: 5252820691, REGON: 385922474, nr. tel.: +48 666 387 174, adres e-mail: bookstore@bluebutterflyeditions.eu, zwane dalej Sprzedającym.
2.iiiiiSprzedający podejmuje wszelkie możliwe środki bezpieczeństwa, aby zapewnić poufność danych przekazywanych przez Kupujących i odwiedzających stronę www.bluebutterflyeditions.eu (zarówno danych osobowych, jak i nieosobowych).
3.iiiiiDane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, są chronione przed dostępem osób nieupoważnionych, z zastosowaniem wymaganych przepisami prawa środków technicznych i organizacyjnych,
       zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO).
4.iiiiiAdministratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem Sklepu jest Wydawnictwo Blue Butterfly Editions Limited Spółka Komandytowa z siedzibą ul. Grzybowska 2/29, 01-131 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym
       Rejestrze Sądowym XIII Wydział Gospodarczy pod nr. KRS 0000837719. NIP: 5252820691, REGON: 385922474, nr. tel.: +48 666 387 174, adres e-mail: bookstore@bluebutterflyeditions.eu.
5.iiiiiW celu pełnego korzystania ze wszystkich funkcjonalności Sklepu – Kupujący zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych w postaci: imienia i nazwiska, adresu, adresu e-mail, numeru telefonu poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w postaci: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu dostawy (jeżeli jest inny niż adres podany podczas rejestracji Konta), adres e-mail – uniemożliwia złożenie Zamówienia.
6.iiiiiDane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umowy oraz w celu podjęcia działań niezbędnych przed zawarciem umowy. W przypadku wyrażenia przez Kupującego dodatkowej zgody w odrębnym oświadczeniu, którego wyrażenie nie jest konieczne, Sprzedający może przetwarzać dane osobowe Kupującego w celach marketingowych (Newsletter). Jeśli Kupujący nie udzieli takiej zgody, to Sprzedający może ją w każdej chwili wycofać.
7.iiiiiDane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, chyba że Kupujący upoważni Sprzedającego do ich udostępnienia.
8.iiiiiDane osobowe będą powierzane wymienionym poniżej podmiotom w celu realizacji umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu:
iiiiiiiiiia.    InPost spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
                       KRS: 0000543759, numer NIP: 6793108059, numer REGON: 60781085 w celu wykonania dostawy zamówionego towaru.
iiiiiiiiiib.    Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 01-102 Warszawa, przy ul. Jana Olbrachta 94, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejestrowy dla m.st.          Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000490970, NIP: 118-14-77-610, REGON: 016107240, w celu obsługi płatności.
9.iiiiiDane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sprzedającego, gdy obowiązek ich ujawnienia spoczywa na
 Sprzedającym – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
10.iiiiKupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania w dowolnym momencie, a także może również zażądać od Sprzedającego usunięcia jego danych.
11.iiiiSprzedający nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. W pliku cookie – wysyłanym przez serwis, dane osobowe nie są przechowywane. Informacje zapisane w pliku cookie to anonimowy identyfikator, który nie jest kojarzony z żadnymi innymi danymi osobowymi, które Kupujący podaje podczas odwiedzania strony Sklepu.
12.iiiiSprzedający wykorzystuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Kupującego oraz osoby odwiedzającej stronę internetową www.bluebutterflyeditions.eu (na smartfonie, komputerze, tablecie) – w celu monitorowania sesji odwiedzających, w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania strony    www.bluebutterflyeditions.eu , w szczególności utrzymania sesji po zalogowaniu.
13.iiiiW każdej przeglądarce internetowej istnieje możliwość zmiany ustawień dotyczących plików cookies, w tym opcji blokowania plików cookies, co uniemożliwia ich przechowywanie w urządzeniu końcowym Kupującego lub osoby
       odwiedzającej. Jeśli nie chcesz otrzymywać plików cookies, możesz je wyłączyć w swojej przeglądarce, chociaż może to wpłynąć na funkcjonalność naszego serwisu.
14.iiiiPliki cookies można usunąć poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej. Zmiany w większości dostępnych przeglądarek internetowych można dokonać zgodnie z poniższymi linkami:
               a.    Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
               b.    Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,
               c.    Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
               d.    Safari: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac
15.iiiiZmiana ustawień przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na
urządzeniu końcowym lub usunięcie plików cookies w trakcie korzystania ze Sklepu może ograniczyć funkcjonalność świadczonych usług, np. brak możliwości zalogowania się do Sklepu lub przerwanie sesji po zalogowaniu.

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

1. Polityka Prywatności dla Księgarni internetowej – Sklepu www.bluebutterflyeditions.eu, prowadzonej przez Wydawnictwo Blue Butterfly Editions Limited Spółka Komandytowa z siedzibą ul. Grzybowska 2/29, 01-131 Warszawa, zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym XIII Wydział Gospodarczy pod nr. KRS 0000837719. NIP: 5252820691, REGON: 385922474, nr. tel.: +48 666 387 174, adres e-mail: bookstore@bluebutterflyeditions.eu, zwane dalej Sprzedającym.
2.  Sprzedający podejmuje wszelkie możliwe środki bezpieczeństwa, aby zapewnić poufność danych przekazywanych przez Kupujących i odwiedzających stronę www.bluebutterflyeditions.eu (zarówno danych osobowych, jak i nieosobowych).
3.  Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, są chronione przed dostępem osób nieupoważnionych, z zastosowaniem wymaganych przepisami prawa środków technicznych i organizacyjnych, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO).
4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem Sklepu jest Wydawnictwo Blue Butterfly Editions Limited Spółka Komandytowa z siedzibą ul. Grzybowska 2/29, 01-131 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym XIII Wydział Gospodarczy pod nr. KRS 0000837719. NIP: 5252820691, REGON: 385922474, nr. tel.: +48 666 387 174, adres e-mail: bookstore@bluebutterflyeditions.eu.
5.  W celu pełnego korzystania ze wszystkich funkcjonalności Sklepu – Kupujący zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych w postaci: imienia i nazwiska, adresu, adresu e-mail, numeru telefonu poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w postaci: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu dostawy (jeżeli jest inny niż adres podany podczas rejestracji Konta), adres e-mail – uniemożliwia złożenie Zamówienia.
6.  Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umowy oraz w celu podjęcia działań niezbędnych przed zawarciem umowy. W przypadku wyrażenia przez Kupującego dodatkowej zgody w odrębnym oświadczeniu, którego wyrażenie nie jest konieczne, Sprzedający może przetwarzać dane osobowe Kupującego w celach marketingowych (Newsletter). Jeśli Kupujący nie udzieli takiej zgody, to Sprzedający może ją w każdej chwili wycofać.
7.iiiiDane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, chyba że Kupujący upoważni Sprzedającego do ich udostępnienia.
8.iiiiDane osobowe będą powierzane wymienionym poniżej podmiotom w celu realizacji umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu:
    a.  InPost spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000543759, numer NIP: 6793108059, numer REGON: 360781085 w celu wykonania dostawy zamówionego towaru.
      b.   Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 01-102 Warszawa, przy ul. Jana Olbrachta 94, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejestrowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000490970, NIP: 118-14-77-610, REGON: 016107240, w celu obsługi płatności.
9.  iiDane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sprzedającego, gdy obowiązek ich ujawnienia spoczywa na
 Sprzedającym – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
10.   Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania w dowolnym momencie,
a także może również
zażądać od Sprzedającego usunięcia jego danych.
11.  Sprzedający nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. W pliku cookie – wysyłanym przez serwis, dane osobowe nie są przechowywane. Informacje zapisane w pliku cookie to anonimowy identyfikator, który nie jest kojarzony z żadnymi innymi danymi osobowymi, które Kupujący podaje podczas odwiedzania strony Sklepu.
12. iiSprzedający wykorzystuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Kupującego oraz osoby odwiedzającej stronę internetową www.bluebutterflyeditions.eu (na smartfonie, komputerze, tablecie)
– w celu monitorowania sesji
odwiedzających, w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania strony www.bluebutterflyeditions.eu , w szczególności utrzymania sesji po zalogowaniu.
13.   W każdej przeglądarce internetowej istnieje możliwość zmiany ustawień dotyczących plików cookies,
w tym opcji
blokowania plików cookies, co uniemożliwia ich przechowywanie w urządzeniu końcowym Kupującego lub osoby odwiedzającej. Jeśli nie chcesz otrzymywać plików cookies, możesz je wyłączyć
w swojej przeglądarce, chociaż może to
wpłynąć na funkcjonalność naszego serwisu.
14.  Pliki cookies można usunąć poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej. Zmiany
w większości dostępnych
przeglądarek internetowych można dokonać zgodnie z poniższymi linkami(wystarczy kliknąć w link):
               a.Mozilla Firefox
               b.Opera
               c.Google Chrome
               d.Safari
15.  Zmiana ustawień przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na
urządzeniu końcowym lub usunięcie plików cookies w trakcie korzystania ze Sklepu może ograniczyć funkcjonalność świadczonych usług, np. brak możliwości zalogowania się do Sklepu lub przerwanie sesji po zalogowaniu.