Regulamin

 

 

REGULAMIN KSIĘGARNI INTERNETOWEJ BLUE BUTTERFLY EDITIONS

Niniejszy Regulamin jest dokumentem określającym prawa i obowiązki Sprzedającego i Kupującego, zasady korzystania ze
Sklepu oraz zawiera informacje niezbędne dla Kupujących zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 1.

INFORMACJE OGÓLNE

     1.     Księgarnia internetowa w domenie www.bluebutterflyeditions.eu (zwana dalej Sklepem) prowadzi Blue Butterfly
             Editions Limited Spółka z o.o z siedzibą ul. Grzybowska 2/29, 01-131 Warszawa, zarejestrowana
             w Krajowym Rejestrze Sądowym XIII Wydział Gospodarczy pod nr. KRS 0000837719. NIP: 5252820691, REGON:
             385922474, adres e-mail: bookstore@bluebutterflyeditions.eu, zwana dalej Sprzedającym.
     2.     Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy
             przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w Sklepie.
     3.     Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą
             lub zawodową (określone w art. 22 [1] Kodeksu Cywilnego).
     4.     Rejestracja – oznacza faktyczną czynność dokonaną w sposób określony w Regulaminie, niezbędną do skorzystania
             przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu.
     5.     Konto – konto założone przez Kupującego w Sklepie, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
     6.     Ceny towaru nie zawierają kosztów dostawy. Klient jest zawsze informowany o kosztach dostawy najpóźniej w
             momencie wyrażenia woli związania się umową sprzedaży i wyraża zgodę na pokrycie tych kosztów.
     7.     Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
     8.     Treści prezentowane na stronie Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, ale zaproszenie do
             składania ofert.

§ 2.

REJESTRACJA W SKLEPIE

     1.     W celu dokonania zakupu w Sklepie niezbędne jest wejście na stronę internetową www.bluebutterflyeditions.eu za
             pomocą komputera lub innego urządzenia elektronicznego.
     2.     W celu dokonania zakupów – Kupujący może założyć Konto w Sklepie lub robić zakupy bez zakładania Konta – poprzez
             podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym Zamówieniu.
     3.     Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Kupującego.
     4.     Konto daje Kupującemu dodatkowe możliwości, np. przeglądanie historii i statusu złożonych przez niego Zamówień
             w Sklepie, czy edycja jego danych.
     5.     W celu założenia Konta należy wypełnić odpowiedni formularz w Sklepie.
     6.     W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy Kupującym a Sprzedającym umowa w
             zakresie prowadzenia Konta na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
     7.     Kupujący może w każdym czasie zrezygnować z Konta bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.
     8.     W celu usunięcia Konta rezygnację należy przesłać do Sprzedającego na adres e-mail:
            bookstore@bluebutterflyeditions.eu, co spowoduje natychmiastowe usunięcie Konta i rozwiązanie umowy o
             prowadzenie Konta.
     9.     Utworzenie Konta możliwe jest przed wyborem towarów, które Kupujący zamierza zakupić oraz po wybraniu tych

              towarów, ale przed złożeniem Zamówienia.
     10.   W celu założenia Konta należy kliknąć zakładkę „Rejestracja” na stronie Sklepu. Należy podać aktywny adres e-mail
              (e-mail) oraz hasło, za pomocą których Kupujący będzie się logował do swojego Konta w Sklepie.
     11.    Rejestracja i prowadzenie Konta w Sklepie są bezpłatne.
     12.    Warunkiem rejestracji jest akceptacja treści Regulaminu Księgarni oraz Polityki Prywatności.
     13.    Sprzedający przesyła na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu rejestracyjnym – informację o rejestracji
              Konta. Wraz z informacją przesyłana jest również treść niniejszego Regulaminu, Polityka Prywatności oraz formularz
              odstąpienia od umowy.

§ 3.

ZAKUPY W SKLEPIE

     1.     Ceny towarów prezentowanych w Sklepie zawierają podatek VAT i wyrażone są w złotych polskich.
     2.     Całkowita cena Zamówienia obejmuje: cenę produktów oraz koszty dostawy tych produktów.
     3.     Proces zakupu przebiega następująco:
                      • Produkty wybrane do zakupu należy dodać do koszyka w Sklepie.
                      • Następnie Kupujący wybiera spośród dostępnych w Sklepie: sposób  płatności za Zamówienie, a także podaje                                                                      dane niezbędne do realizacji Zamówienia.
     4.     Zamówienie zostaje złożone po potwierdzeniu treści i akceptacji Regulaminu Księgarni oraz Polityki Prywatności przez
             Kupującego.
     5.     Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.
     6.     W przypadku produktów chwilowo niedostępnych – zakup chwilowo nie będzie możliwy.

§ 4.

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

     1.     Towar dostarczany jest Kupującemu w sposób wybrany przez niego podczas składania Zamówienia, zgodnie z kosztami wysyłki oraz                               terminami każdorazowo podanymi w Zamówieniu.
     2.     Sposoby płatności są wymienione w § 5. p.2 niniejszego Regulaminu.
     3.     Sprzedający przystępuje do realizacji Zamówienia po jego opłaceniu.
     4.     Wraz z przesyłką Kupujący otrzymuje dowód sprzedaży.
     5.     Odbiór przesyłki należy potwierdzić podpisem na dostarczonych przez kuriera dokumentach.
     6.     Towary zakupione w Sklepie dostarczane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
     7.     Jeżeli zamierzasz zamówić przesyłkę poza terytorium RP – polecamy kontakt: bookstore@bluebutterflyeditions.eu.
     8.     Zamówienia hurtowe realizowane są poprzez kontakt: zamowienia@bluebutterflyeditions.eu.
     9.     Zamówienia produktów niestandardowych, np. inne wymiary obrazu – prosimy o kontakt:
            bookstore@bluebutterflyeditions.eu.

§ 5.

FORMY PŁATNOŚCI

     1.     Płatności obsługuje Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie ul. Jana
             Olbrachta 94, 01-102 Warszawa, www.eservice.pl.
     2.     Możliwe są następujące opcje płatności:
                      a.      Przelew elektroniczny – Kupujący wybiera bank, w którym ma konto, a następnie zostaje przeniesiony do
                               serwisu bankowości internetowej w celu dokonania płatności.
                      b.      Płatności kartą – MasterCard i Visa w złotych i walucie obcej.
                      c.      BLIK
                      d.      Portfele elektroniczneMasterPass, Google Pay i Apple Pay, umożliwiające płatności kartami Mastercard,
                               Maestro i Visa.
                      e.      PayPal – płatność kartą kredytową lub saldem konta PayPal, które można zasilać przelewami z konta
                               bankowego lub innego konta PayPal.
     3.     Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedającego.
     4.     W przypadku Zamówień hurtowych – płatność jest realizowana przelewem tradycyjnym na podstawie wystawionej

             wcześniej przez Księgarnię – faktury VAT. Zalecamy kontakt mailowy: zamowienia@bluebutterflyeditions.eu.

§ 6.

WYSYŁKA

PRZESYŁKI KRAJOWE

     1.      Towary zakupione w Księgarni dostarczane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w kosztach zależnych od wybranych                                               przez Kupującego produktów.                                                                                                                                                                                                           2.     Księgarnia oferuje następujące opcje i koszty wysyłki na terenie kraju:                     

                      Książki i inne (z wyjątkiem obrazów i plakatów):                           23,80 zł
                     Plakaty i obrazy :                                                                                  41,00 zł

     3.   Przy zakupach w Księgarni w kwocie 450 zł i wyższej – wysyłka jest bezpłatna.  

PRODUKTY NIESTANDARDOWE

             W przypadku zamówienia produktów niestandardowych, np. wymiary obrazu lub plakatu inne niż podane w Sklepie
              – prosimy o indywidualny kontakt: bookstore@bluebutterflyeditions.eu.

ZAMÓWIENIA HURTOWE 

     1.    Przy zamawianiu książek i innych produktów powyżej 20 sztuk – zalecamy kontakt z Wydawnictwem:
             zamowienia@bluebutterflyeditions.euW trakcie kontaktu wycenimy przesyłkę oraz podamy koszty i termin jej dostarczenia.     

     2.     Płatność jest realizowana przelewem tradycyjnym na podstawie wystawionej wcześniej przez Sprzedającego – faktury
              VAT.

PRZESYŁKI ZAGRANICZNE

     W przypadku zamiaru zamówienia przesyłki poza terytorium RP – Księgarnia prosi o kontakt:  bookstore@bluebutterflyeditions.eu.

     Przesyłki zagraniczne są obecnie realizowane wyłącznie po indywidualnym kontakcie ze Sklepem.

TERMIN REALIZACJI WYSYŁKI

     1.     Termin realizacji zamówienia określony jest w Sklepie. Uwaga: w przypadku, gdy w ramach jednego Zamówienia
             Kupujący dokonał zakupu towarów o różnych terminach dostawy, Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie
             właściwym dla towaru o dłuższym terminie.
     2.     Wysyłka następuje najpóźniej następnego dnia roboczego po złożeniu Zamówienia i opłaceniu go przez KupującegoPrzesyłki można
             spodziewać się w ciągu 5 dni roboczych od daty nadania.
     3.     Po nadaniu przesyłki Kupujący zostanie o tym fakcie poinformowany – osobnym e-mailem.

§ 7.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY
dotyczy wyłącznie Kupujących będących Konsumentami

     1.     Kupujący będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem Sklepu – ma prawo odstąpić
             od tej umowy zawartej ze Sprzedającym za pośrednictwem Sklepu, za wyjątkiem sytuacji opisanych w § 9
             Regulaminu, w terminie 14 dni, bez podania jakichkolwiek przyczyn.
     2.     Termin do odstąpienia od umowy upływa po 14 dniach od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba                         trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.
     3.     Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy powinien poinformować Sprzedającego o swojej
             decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze oświadczenia (np. informacja przesłana pocztą elektroniczną na adres:
             bookstore@bluebutterflyeditions.eu). Konsument może również skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od
             umowy (Załącznik nr 1) znajdującego się na końcu niniejszego Regulaminu.
     4.     Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania
             przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
     5.     Po otrzymaniu informacji o odstąpieniu od umowy – Sprzedający poinformuje Konsumenta o adresie, na który należy zwrócić towar.
     6.     Po otrzymaniu zwracanego towaru Sprzedający niezwłocznie zwróci Konsumentowi jego koszty, które obejmują koszt towaru, bez kosztu                       jego dostarczenia do Konsumenta oraz kosztu dostarczenia do Sprzedającego zwracanego towaru.
     7.     Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru.                                                                                                           8.     Sprzedający prosi o niezwłoczny zwrot towaru, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował
             Sprzedającego o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed
             upływem terminu 14 dni.
     9.     Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

§ 8.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY – WYJĄTKI

      1.     Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
                       a.      Gdy przedmiotem świadczenia jest produkt wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący
                                zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
                       b.      Gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli
                                opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
                       c.      Gdy przedmiotem świadczenia są rzeczy, które są nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
                       d.      Gdy przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu,                                                              jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
                       e.       Jeżeli przy otwarciu opakowania produkt uległ zniszczeniu.                                                                                                                                                        f.       Gdy przedmiot świadczenia został uszkodzony przez Konsumenta.

§ 9.

REKLAMACJE

      1.      Sprzedający jest zobowiązany dostarczyć Kupującemu towar bez wad.
      2.      W przypadku stwierdzenia wady towaru Konsument może reklamować wadliwy towar na podstawie rękojmi przewidzianej                                                w Kodeksie Cywilnym.
      3.      Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach i w terminach określonych w Kodeksie Cywilnym, złożyć oświadczenie o obniżeniu                            ceny, odstąpieniu od umowy – w przypadku wady istotnej albo żądać wymiany rzeczy na wolną od wad.
      4.      Reklamacje z tytułu rękojmi powinny zawierać imię, nazwisko, adres, telefon kontaktowy Konsumenta, wskazanie reklamowanego                                   towaru, udokumentowanie zakupu towaru w Sklepie (podanie numeru faktury, zamówienia oraz przesłanie kopii faktury) ze wskazaniem,                     czego dotyczy reklamacja.
      5.      Reklamacje z tytułu rękojmi należy kierować na adres e-mail: bookstore@bluebutterflyeditions.eu.
      6.      W przypadku reklamacji z tytułu rękojmi za wady towaru Sprzedający prosi o przesłanie reklamowanego towaru na podany adres do                               wglądu. Adres ten zostanie wskazany Kupującemu – po otrzymaniu od niego formularza reklamacyjnego.
      7.      Konsument ma również prawo do złożenia reklamacji dotyczącej funkcjonowania Sklepu. Reklamacje te należy kierować na adres e-mail:                       bookstore@bluebutterflyeditions.eu.
      8.      Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedającego nastąpi w terminie 14 dni.
      9.      Na podstawie zebranych informacji, oględzin, a także postanowień niniejszego Regulaminu oraz przepisów prawa, Sprzedający podejmuje                    decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu reklamacji, informując o tym Kupującego.
      10.    Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
               Może skorzystać z procedur mediacyjnych zapewnianych przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej lub
               polubowne sądy konsumenckie działające przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Zasady dostępu
               do tych procedur znajdują się na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji
               Handlowej. Może również skorzystać z bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.

§ 10.

DANE OSOBOWE

     1.     Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedający.
     2.     Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami
             określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO).
             Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedającego  zawiera Polityka Prywatności
             zamieszczona w Sklepie.

§ 11.

INFORMACJE KOŃCOWE

      1.    Zabrania się Kupującemu dostarczania treści o charakterze bezprawnym za pośrednictwem Sklepu.
      2.    Każde zamówienie złożone w Sklepie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga akceptacji Regulaminu Sklepu.
             Umowa zawierana jest terminowo i w celu realizacji Zamówienia.
      3.    Umowy zawierane na podstawie niniejszego Regulaminu zawierane są w języku polskim.
      4.     Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie wyłącza, ani w żaden sposób nie ogranicza uprawnień Konsumenta
             wynikających z przepisów prawa.
      5.    Do treści cyfrowych oraz umów o dostarczanie treści cyfrowych przepisy dotyczące towarów i umów sprzedaży
              stosuje się odpowiednio, chyba że Regulamin określa te kwestie odrębnie.
      6.     Do prawidłowego korzystania ze Sklepu i wszystkich jego funkcjonalności niezbędny jest dostęp do Internetu,
              standardowy system operacyjny oraz przeglądarka internetowa. Konieczne jest również posiadanie aktywnego
              adresu e-mail.
      7.    Warunkiem prawidłowego korzystania ze Sklepu (w tym dokonania zakupu i założenia Konta) jest wyrażenie zgody
              na stosowanie plików cookies oraz umożliwienie obsługi tych plików w przeglądarce internetowej na komputerze lub
              urządzeniu, za pośrednictwem którego Kupujący korzysta ze Sklepu. Korzystanie z oprogramowania lub funkcji
              komputera, które blokują pliki cookies (np. programy antywirusowe, funkcje przeglądarek internetowych) –
             uniemożliwia prawidłowe korzystanie z niektórych funkcjonalności Sklepu. Informacje o plikach cookies zawarte są
             w Polityce Prywatności dostępnej na stronie Sklepu.
      8.    Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie od dnia ich dostępności.                            Do Zamówień złożonych przed wejściem w życie nowelizacji zastosowanie mają postanowienia poprzedniego Regulaminu.
      9.    Niniejszy Regulamin obowiązuje od 22 listopada 2022 roku.

§ 12.

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KUPUJĄCYCH NIE BĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

      1.    Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje innemu podmiotowi niż Konsument.
      2.    Wszelka odpowiedzialność Sprzedającego wobec Kupującego niebędącego Konsumentem jest ograniczona do kwoty
             zamówienia złożonego przez Kupującego.
      3.    W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy
             dla siedziby Sprzedającego.

 

 

REGULAMIN dotyczący NEWSLETTERA

 

§ 1.

INFORMACJE OGÓLNE

      1.    Każdy Konsument korzysta dobrowolnie z usługi Newsletter.
      2.    Do korzystania z Newslettera niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową w najnowszej wersji obsługującej
              JavaScript oraz pliki cookies, z dostępem do sieci Internet i aktywnym kontem poczty elektronicznej.
      3.     W celu zawarcia umowy i zapisania się na usługę Newsletter należy najpierw podać swój adres e-mail w wyznaczonym
              miejscu w Sklepie, na które chcemy otrzymywać wiadomości wysyłane w ramach Newslettera.
      4.    Sklep prześle na podany przez Konsumenta adres e-mail wiadomość z linkiem do potwierdzenia chęci zapisania się
             do Newslettera. Po potwierdzeniu – zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi i Sklep rozpocznie jej świadczenie
             na rzecz odbiorcy.
      5.    Wiadomości e-mail wysyłane w ramach Newslettera będą wysyłane na adres e-mail podany przez daną osobę przy
             zapisie do Newslettera i będą zawierały informację o możliwości wypisania się z Newslettera, a także link do
             anulowania subskrypcji.
      6.    Osoba, która zapisała się na Newsletter – może w każdym czasie zrezygnować z Newslettera bez podania przyczyny i
             ponoszenia jakichkolwiek kosztów, korzystając z opcji, o której mowa w pkt. 5 lub wysyłając wiadomość na adres e-

             mail Sklepu:  newsletter@bluebutterflyeditions.eu.
      7.    Skorzystanie z linku do wypisania się z Newslettera lub wysłanie wiadomości z prośbą o wypisanie się z Newslettera

             będzie skutkować natychmiastowym rozwiązaniem umowy o świadczenie tej usługi.

§ 2.

REKLAMACJE

      1.    Reklamacje dotyczące Newslettera należy zgłaszać na adres e-mail: newsletter@bluebutterflyeditions.eu.
      2.    Sklep ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji.

§ 3.

DANE OSOBOWE

      1.     Sklep jest administratorem danych osobowych przekazanych przez każdą osobę podczas korzystania z Newslettera.
      2.     Dane osobowe przetwarzane są głównie na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi
              w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe
              informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sklep zawiera Polityka Prywatności zamieszczona w Sklepie.

§ 4.

INFORMACJE KOŃCOWE

      1.     Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu tylko z ważnych przyczyn.
      2.     Informacja o planowanej zmianie Regulaminu zostanie przesłana na adres e-mail odbiorcy podany przy zapisie do
              Newslettera, co najmniej 7 dni roboczych przed wprowadzeniem zmian.
      3.     Jeżeli odbiorca nie sprzeciwi się planowanym zmianom do czasu ich wejścia w życie, przyjmuje się, że akceptuje je.
      4.     W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian usługobiorca powinien przesłać informację o tym na adres e-

              mail: newsletter@bluebutterflyeditions.eu, co skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie usług Newslettera wraz
              z terminem wejścia w życie planowanych zmian.

 

 

ZAŁĄCZNIK nr 1

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w wypadku chęci odstąpienia od umowy

 

Blue Butterfly Editions Limited Spółka z o.o
00-131 Warszawa
Ul. Grzybowska 2/29
bookstore@bluebutterflyeditions.eu

– Ja (*) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. niniejszym
informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy (*) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
– Data zawarcia umowy (*) / Odbioru (*)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
– Imię i nazwisko Konsumenta:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

– Adres Konsumenta:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
– Podpis Konsumenta
Jeśli Formularz jest przesyłany w wersji papierowej
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
– Data
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(*) Niepotrzebne skreślić

 

 

REGULAMIN KSIĘGARNI INTERNETOWEJ BLUE BUTTERFLY EDITIONS

Niniejszy Regulamin jest dokumentem określającym prawa i obowiązki Sprzedającego i Kupującego, zasady korzystania ze
Sklepu oraz zawiera informacje niezbędne dla Kupujących zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 1.

INFORMACJE OGÓLNE

     1.     Księgarnia internetowa w domenie www.bluebutterflyeditions.eu (zwana dalej Sklepem) prowadzi Blue Butterfly
             Editions Limited Spółka Komandytowa z siedzibą ul. Grzybowska 2/29, 01-131 Warszawa, zarejestrowana
             w Krajowym Rejestrze Sądowym XIII Wydział Gospodarczy pod nr. KRS 0000837719. NIP: 5252820691, REGON:
             385922474, nr. tel.: +48 666 387 174, adres e-mail: bookstore@bluebutterflyeditions.eu, zwana dalej Sprzedającym.
     2.     Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy
             przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w Sklepie.
     3.     Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą
             lub zawodową (określone w art. 22 [1] Kodeksu Cywilnego).
     4.     Rejestracja – oznacza faktyczną czynność dokonaną w sposób określony w Regulaminie, niezbędną do skorzystania
             przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu.
     5.     Konto – konto założone przez Kupującego w Sklepie, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
     6.     Ceny towaru nie zawierają kosztów dostawy. Klient jest zawsze informowany o kosztach dostawy najpóźniej w
             momencie wyrażenia woli związania się umową sprzedaży i wyraża zgodę na pokrycie tych kosztów.
     7.     Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
     8.     Treści prezentowane na stronie Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, ale zaproszenie do
             składania ofert.

§ 2.

REJESTRACJA W SKLEPIE

     1.     W celu dokonania zakupu w Sklepie niezbędne jest wejście na stronę internetową www.bluebutterflyeditions.eu za
             pomocą komputera lub innego urządzenia elektronicznego.
     2.     W celu dokonania zakupów – Kupujący może założyć Konto w Sklepie lub robić zakupy bez zakładania Konta – poprzez
             podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym Zamówieniu.
     3.     Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Kupującego.
     4.     Konto daje Kupującemu dodatkowe możliwości, np. przeglądanie historii i statusu złożonych przez niego Zamówień
             w Sklepie, czy edycja jego danych.
     5.     W celu założenia Konta należy wypełnić odpowiedni formularz w Sklepie.
     6.     W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy Kupującym a Sprzedającym umowa w
             zakresie prowadzenia Konta na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
     7.     Kupujący może w każdym czasie zrezygnować z Konta bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.
     8.     W celu usunięcia Konta rezygnację należy przesłać do Sprzedającego na adres e-mail:
             bookstore@bluebutterflyeditions.eu, co spowoduje natychmiastowe usunięcie Konta i rozwiązanie umowy o
             prowadzenie Konta.
     9.     Utworzenie Konta możliwe jest przed wyborem towarów, które Kupujący zamierza zakupić oraz po wybraniu tych

              towarów, ale przed złożeniem Zamówienia.
     10.   W celu założenia Konta należy kliknąć zakładkę „Rejestracja” na stronie Sklepu. Należy podać aktywny adres e-mail
              (e-mail) oraz hasło, za pomocą których Kupujący będzie się logował do swojego Konta w Sklepie.
     11.    Rejestracja i prowadzenie Konta w Sklepie są bezpłatne.
     12.    Warunkiem rejestracji jest akceptacja treści Regulaminu Księgarni oraz Polityki Prywatności.
     13.    Sprzedający przesyła na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu rejestracyjnym – informację o rejestracji
              Konta. Wraz z informacją przesyłana jest również treść niniejszego Regulaminu, Polityka Prywatności oraz formularz
              odstąpienia od umowy.

§ 3.

ZAKUPY W SKLEPIE

     1.     Ceny towarów prezentowanych w Sklepie zawierają podatek VAT i wyrażone są w złotych polskich.
     2.     Całkowita cena Zamówienia obejmuje: cenę produktów oraz koszty dostawy tych produktów.
     3.     Proces zakupu przebiega następująco:
                      • Produkty wybrane do zakupu należy dodać do koszyka w Sklepie.
                      • Następnie Kupujący wybiera spośród dostępnych w Sklepie: sposób wysyłki towaru, sposób płatności za
                        Zamówienie, a także podaje dane niezbędne do realizacji Zamówienia.
     4.     Zamówienie zostaje złożone po potwierdzeniu treści i akceptacji Regulaminu Księgarni oraz Polityki Prywatności przez
             Kupującego.
     5.     Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.
     6.     W przypadku produktów chwilowo niedostępnych – zakup chwilowo nie będzie możliwy.

§ 4.

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

     1.     Towar dostarczany jest Kupującemu w sposób wybrany przez niego podczas składania Zamówienia, zgodnie z opcjami
             wysyłki, kosztami oraz terminami każdorazowo podanymi w Zamówieniu.
     2.     Istnieją dwie możliwości płatności za przesyłkę: płatność z góry oraz płatność przy odbiorze (za pobraniem) – zgodnie
              z § 5. p.2 niniejszego Regulaminu.
     3.     Jeżeli Kupujący wybrał płatność z góry za Zamówienie, Sprzedający przystąpi do realizacji Zamówienia po jego
             opłaceniu. W przypadku wyboru opcji za pobraniem – Kupujący składa Zamówienie z obowiązkiem zapłaty.
     4.     Wraz z przesyłką Kupujący otrzymuje dowód sprzedaży.
     5.     Odbiór przesyłki należy potwierdzić podpisem na dostarczonych przez kuriera dokumentach.
     6.     Towary zakupione w Sklepie dostarczane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
     7.     Jeżeli zamierzasz zamówić przesyłkę poza terytorium RP – polecamy kontakt: bookstore@bluebutterflyeditions.eu.
     8.     Zamówienia hurtowe realizowane są poprzez kontakt: zamowienia@bluebutterflyeditions.eu.
     9.     Zamówienia produktów niestandardowych, np. inne wymiary obrazu – prosimy o kontakt:
             bookstore@bluebutterflyeditions.eu.

§ 5.

FORMY PŁATNOŚCI

     1.     Płatności obsługuje Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie ul. Jana
             Olbrachta 94, 01-102 Warszawa, www.eservice.pl.
     2.     Możliwe są następujące opcje płatności:
                      a.      Przelew elektroniczny – Kupujący wybiera bank, w którym ma konto, a następnie zostaje przeniesiony do
                               serwisu bankowości internetowej w celu dokonania płatności.
                      b.      Płatności kartą – MasterCard i Visa w złotych i walucie obcej.
                      c.      BLIK
                      d.      Portfele elektroniczneMasterPass, Google Pay i Apple Pay, umożliwiające płatności kartami Mastercard,
                               Maestro i Visa.
                      e.      PayPal – płatność kartą kredytową lub saldem konta PayPal, które można zasilać przelewami z konta
                               bankowego lub innego konta PayPal.
                      f.      Za pobraniem – gotówką u kuriera lub kartą – w paczkomacie lub u kuriera.
     3.     Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedającego.
     4.     W przypadku Zamówień hurtowych – płatność jest realizowana przelewem tradycyjnym na podstawie wystawionej

             wcześniej przez Księgarnię – faktury VAT. Zalecamy kontakt mailowy: zamowienia@bluebuttterflyeditions.eu.

§ 6.

WYSYŁKA

PRZESYŁKI KRAJOWE

     1.     Towary zakupione w Sklepie dostarczane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sposób zależny od produktów
             i wybranego przez Kupującego sposobu wysyłki.
     2.     Księgarnia oferuje następujące opcje i koszty wysyłki * na terenie kraju:
                      *Przesyłki kurierskie i paczki w paczkomatach do 10 sztuk produktów.

                      Książki i inne (z wyjątkiem obrazów i plakatów):
                      •       Paczkomaty                                                                     12,50 zł
                      •       Paczkomaty – płatność za pobraniem                        15,00 zł
                             Kurier                                                                                15,40 zł
                             Kurier – płatność za pobraniem                                   17,90 zł
                     Plakaty i obrazy wysyłane są tylko przesyłkami kurierskimi:
                      •       Kurier                                                                                15,40 zł
                      •       Kurier – płatność za pobraniem                                   17,90 zł

PRODUKTY NIESTANDARDOWE

             W przypadku zamówienia produktów niestandardowych, np. wymiary obrazu lub plakatu inne niż podane w Sklepie
              – prosimy o indywidualny kontakt: bookstore@bluebutterflyeditions.eu.

ZAMÓWIENIA HURTOWE

     1.     Przy zamawianiu książek i innych produktów powyżej 20 sztuk – zalecamy kontakt:
             zamowienia@bluebutterflyeditions.eu.
     2.     W trakcie kontaktu wycenimy przesyłkę oraz podamy koszty i termin jej dostarczenia.

     3.     Koszty wysyłki większej liczby produktów ** na terenie kraju kształtują się następująco:
                      **Przesyłki kurierskie i paczki w paczkomatach powyżej 10 sztuk produktów.

                      •       Paczkomaty                                                                        14,00 zł
                      •       Paczkomaty – płatność za pobraniem                           16,50 zł
                      •       Kurier                                                                                   17,00 zł
                      •       Kurier – płatność za pobraniem                                      19,50 zł
     4.     Płatność jest realizowana przelewem tradycyjnym na podstawie wystawionej wcześniej przez Sprzedającego – faktury
              VAT.

PRZESYŁKI ZAGRANICZNE

             W przypadku zamiaru zamówienia przesyłki poza terytorium RP – Księgarnia prosi o kontakt:
             bookstore@bluebutterflyeditions.eu. Przesyłki zagraniczne są obecnie realizowane wyłącznie po indywidualnym
             kontakcie ze Sklepem.

TERMIN REALIZACJI WYSYŁKI

     1.     Termin realizacji zamówienia określony jest w Sklepie. Uwaga: w przypadku, gdy w ramach jednego Zamówienia
             Kupujący dokonał zakupu towarów o różnych terminach dostawy, Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie
             właściwym dla towaru o dłuższym terminie.
     2.     Wysyłka następuje najpóźniej następnego dnia roboczego po złożeniu Zamówienia i opłaceniu go przez Kupującego
             (płatność z góry) lub po złożeniu Zamówienia z obowiązkiem zapłaty (płatność za pobraniem). Przesyłki można
             spodziewać się w ciągu 2 dni roboczych od daty nadania.
     3.     Zamówienia, które zostały złożone i opłacone do godziny 11:00, mogą zostać wysłane tego samego dnia roboczego.
     4.     Po nadaniu przesyłki Kupujący zostanie o tym fakcie poinformowany – osobnym e-mailem.

§ 7.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY
dotyczy wyłącznie Kupujących będących Konsumentami

     1.     Kupujący będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem Sklepu – ma prawo odstąpić
             od tej umowy zawartej ze Sprzedającym za pośrednictwem Sklepu, za wyjątkiem sytuacji opisanych w § 9
             Regulaminu, w terminie 14 dni, bez podania jakichkolwiek przyczyn.
     2.     Termin do odstąpienia od umowy upływa po 14 dniach od dnia:
                      a.      W którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i
                               wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.
                      b.      Od dnia zawarcia umowy – w przypadku umowy o dostarczanie treści cyfrowych.
                      c.       Dla umowy sprzedaży, której rzecz ma być dostarczona partiami, termin ten liczony jest od dnia objęcia w
                                posiadanie ostatniej z rzeczy, a jeżeli usługa ma być wykonana w postaci regularnej dostawy towaru przez
                                czas oznaczony – od dnia objęcia w posiadanie pierwszej dostawy.
     3.     Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy powinien poinformować Sprzedającego o swojej
             decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze oświadczenia (np. informacja przesłana pocztą elektroniczną na adres:
             bookstore@bluebutterflyeditions.eu). Konsument może również skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od
             umowy (Załącznik nr 1) znajdującego się na końcu niniejszego Regulaminu.
     4.     Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania
             przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
     5.     W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający niezwłocznie zwraca Konsumentowi otrzymane płatności, nie
             później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia
             od umowy. Po otrzymaniu informacji o odstąpieniu od umowy – Sprzedający poinformuje Konsumenta o adresie, na
             który należy zwrócić towar.
     6.     Koszty zwrotu, które ponosi Sprzedający, obejmują, oprócz kosztu towaru, również koszt jego dostarczenia do
             Konsumenta. Sprzedający pokrywa ten koszt w całości tylko w przypadku wybrania przez Konsumenta najtańszego
             sposobu dostawy oferowanego przez Sprzedającego. Jeżeli Konsument wybrał metodę droższą niż najtańsza
             oferowana, musi dopłacić różnicę tych cen.
     7.     Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta
             użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument
             nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
     8.     Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru.
     9.     Sprzedający prosi o niezwłoczny zwrot towaru, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował
             Sprzedającego o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed
             upływem terminu 14 dni.
     10.   Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

§ 8.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY – WYJĄTKI

      1.     Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
                       a.      Gdy przedmiotem świadczenia jest produkt wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący
                                zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
                       b.      Gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu
                                opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli
                                opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
                       c.      Gdy przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, są
                                nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
                       d.      Gdy przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe
                                dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
                       e.      Gdy cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie
                                sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
                       f.       O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie
                                świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od
                                umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 9.

REKLAMACJE

      1.      Sprzedający jest zobowiązany dostarczyć Kupującemu towar bez wad.
      2.      W przypadku stwierdzenia wady towaru Kupujący może reklamować wadliwy towar na podstawie rękojmi lub
               gwarancji przewidzianej w Kodeksie Cywilnym, o ile gwarancja ta została udzielona.
      3.      Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach i w terminach określonych w Kodeksie Cywilnym, złożyć
               oświadczenie o obniżeniu ceny, odstąpieniu od umowy – w przypadku wady istotnej albo żądać wymiany rzeczy na
               wolną od wad, a także żądać usunięcia wady.
      4.      Reklamacje z tytułu rękojmi powinny zawierać imię, nazwisko, adres, telefon kontaktowy Konsumenta, wskazanie
                reklamowanego towaru, udokumentowanie zakupu towaru w Sklepie (np. podanie numeru faktury, zamówienia oraz
               przesłanie kopii faktury) ze wskazaniem, czego dotyczy reklamacja.
      5.      Reklamacje z tytułu rękojmi należy kierować na adres e-mail: bookstore@bluebutterflyeditions.eu.
      6.      W przypadku reklamacji z tytułu rękojmi za wady towaru Sprzedający prosi o przesłanie reklamowanego towaru na
               podany adres do wglądu. Adres ten zostanie wskazany Kupującemu – po otrzymaniu od niego formularza
               reklamacyjnego.
      7.      Konsument ma również prawo do złożenia reklamacji dotyczącej funkcjonowania Sklepu. Reklamacje te należy
               kierować na adres e-mail: bookstore@bluebutterflyeditions.eu.
      8.      Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedającego nastąpi w terminie 14 dni.
      9.      Na podstawie zebranych informacji, oględzin, a także postanowień niniejszego Regulaminu oraz przepisów prawa,
               Sprzedający podejmuje decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu reklamacji, informując o tym Kupującego.
      10.    Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
               Może skorzystać z procedur mediacyjnych zapewnianych przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej lub
               polubowne sądy konsumenckie działające przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Zasady dostępu
               do tych procedur znajdują się na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji
               Handlowej. Może również skorzystać z bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.

§ 10.

DANE OSOBOWE

     1.     Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedający.
     2.     Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami
             określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO).
             Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedającego  zawiera Polityka Prywatności
             zamieszczona w Sklepie.

§ 11.

INFORMACJE KOŃCOWE

      1.    Zabrania się Kupującemu dostarczania treści o charakterze bezprawnym za pośrednictwem Sklepu.
      2.    Każde zamówienie złożone w Sklepie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga akceptacji Regulaminu Sklepu.
             Umowa zawierana jest terminowo i w celu realizacji Zamówienia.
      3.    Umowy zawierane na podstawie niniejszego Regulaminu zawierane są w języku polskim.
      4.     Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie wyłącza, ani w żaden sposób nie ogranicza uprawnień Konsumenta
             wynikających z przepisów prawa.
      5.    Do treści cyfrowych oraz umów o dostarczanie treści cyfrowych przepisy dotyczące towarów i umów sprzedaży
              stosuje się odpowiednio, chyba że Regulamin określa te kwestie odrębnie.
      6.     Do prawidłowego korzystania ze Sklepu i wszystkich jego funkcjonalności niezbędny jest dostęp do Internetu,
              standardowy system operacyjny oraz przeglądarka internetowa. Konieczne jest również posiadanie aktywnego
              adresu e-mail.
      7.    Warunkiem prawidłowego korzystania ze Sklepu (w tym dokonania zakupu i założenia Konta) jest wyrażenie zgody
              na stosowanie plików cookies oraz umożliwienie obsługi tych plików w przeglądarce internetowej na komputerze lub
              urządzeniu, za pośrednictwem którego Kupujący korzysta ze Sklepu. Korzystanie z oprogramowania lub funkcji
              komputera, które blokują pliki cookies (np. programy antywirusowe, funkcje przeglądarek internetowych) –
             uniemożliwia prawidłowe korzystanie z niektórych funkcjonalności Sklepu. Informacje o plikach cookies zawarte są
             w Polityce Prywatności dostępnej na stronie Sklepu.
      8.    Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po 14
             dniach od ich dostępności. Do Zamówień złożonych przed wejściem w życie nowelizacji zastosowanie mają
             postanowienia poprzedniego Regulaminu.
      9.    Niniejszy Regulamin obowiązuje od 13 listopada 2020 roku.

§ 12.

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KUPUJĄCYCH NIE BĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

      1.     Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje innemu podmiotowi niż Konsument.
      2.    Wszelka odpowiedzialność Sprzedającego wobec Kupującego niebędącego Konsumentem jest ograniczona do kwoty
             zamówienia złożonego przez Kupującego.
      3.    W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy
             dla siedziby Sprzedającego.

 

 

REGULAMIN dotyczący NEWSLETTERA

 

§ 1.

INFORMACJE OGÓLNE

      1.    Każdy Konsument korzysta dobrowolnie z usługi Newsletter.
      2.    Do korzystania z Newslettera niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową w najnowszej wersji obsługującej
              JavaScript oraz pliki cookies, z dostępem do sieci Internet i aktywnym kontem poczty elektronicznej.
      3.     W celu zawarcia umowy i zapisania się na usługę Newsletter należy najpierw podać swój adres e-mail w wyznaczonym
              miejscu w Sklepie, na które chcemy otrzymywać wiadomości wysyłane w ramach Newslettera.
      4.    Sklep prześle na podany przez Konsumenta adres e-mail wiadomość z linkiem do potwierdzenia chęci zapisania się
             do Newslettera. Po potwierdzeniu – zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi i Sklep rozpocznie jej świadczenie
             na rzecz odbiorcy.
      5.    Wiadomości e-mail wysyłane w ramach Newslettera będą wysyłane na adres e-mail podany przez daną osobę przy
             zapisie do Newslettera i będą zawierały informację o możliwości wypisania się z Newslettera, a także link do
             anulowania subskrypcji.
      6.    Osoba, która zapisała się na Newsletter – może w każdym czasie zrezygnować z Newslettera bez podania przyczyny i
             ponoszenia jakichkolwiek kosztów, korzystając z opcji, o której mowa w pkt. 5 lub wysyłając wiadomość na adres e-

             mail Sklepu: newsletter@bluebutterflyeditions.eu.
      7.    Skorzystanie z linku do wypisania się z Newslettera lub wysłanie wiadomości z prośbą o wypisanie się z Newslettera

             będzie skutkować natychmiastowym rozwiązaniem umowy o świadczenie tej usługi.

§ 2.

REKLAMACJE

      1.    Reklamacje dotyczące Newslettera należy zgłaszać na adres e-mail: newsletter@bluebutterflyeditions.eu.
      2.    Sklep ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji.

§ 3.

DANE OSOBOWE

      1.     Sklep jest administratorem danych osobowych przekazanych przez każdą osobę podczas korzystania z Newslettera.
      2.     Dane osobowe przetwarzane są głównie na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi
              w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe
              informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sklep zawiera Polityka Prywatności zamieszczona w Sklepie.

§ 4.

INFORMACJE KOŃCOWE

      1.     Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu tylko z ważnych przyczyn.
      2.     Informacja o planowanej zmianie Regulaminu zostanie przesłana na adres e-mail odbiorcy podany przy zapisie do
              Newslettera, co najmniej 7 dni roboczych przed wprowadzeniem zmian.
      3.     Jeżeli odbiorca nie sprzeciwi się planowanym zmianom do czasu ich wejścia w życie, przyjmuje się, że akceptuje je.
      4.     W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian usługobiorca powinien przesłać informację o tym na adres e-

              mail: newsletter@bluebutterflyeditions.eu, co skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie usług Newslettera wraz
              z terminem wejścia w życie planowanych zmian.

 

 

ZAŁĄCZNIK nr 1

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w wypadku chęci odstąpienia od umowy

 

Blue Butterfly Editions Limited Sp. K.
00-131 Warszawa
Ul. Grzybowska 2/29
bookstore@bluebutterflyeditions.eu

– Ja (*) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. niniejszym
informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy (*) / o świadczenie następującej usługi (*) / o
dostarczanie treści cyfrowych w postaci (*):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
– Data zawarcia umowy (*) / Odbioru (*)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
– Imię i nazwisko Konsumenta:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

– Adres Konsumenta:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
– Podpis Konsumenta
Jeśli Formularz jest przesyłany w wersji papierowej
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
– Data
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(*) Niepotrzebne skreślić

 

REGULAMIN KSIĘGARNI INTERNETOWEJ BLUE BUTTERFLY EDITIONS

Niniejszy Regulamin jest dokumentem określającym prawa i obowiązki Sprzedającego i Kupującego, zasady korzystania ze Sklepu oraz zawiera informacje niezbędne dla Kupujących zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 1.

INFORMACJE OGÓLNE

iiiiiiii1.iiiiKsięgarnia internetowa w domenie www.bluebutterflyeditions.eu (zwana dalej Sklepem) prowadzi Blue Butterfly Editions Limited Spółka Komandytowa z siedzibą ul. Grzybowska 2/29, 01-131 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym XIII Wydział Gospodarczy pod nr. KRS 0000837719. NIP: 5252820691, REGON: 385922474, nr. tel.: +48 666 387 174, adres e-mail: bookstore@bluebutterflyeditions.eu, zwana dalej Sprzedającym.
iiiiiiii2.iiiiKupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w Sklepie.
iiiiiiii3.iiiiKonsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (określone w art. 22 [1] Kodeksu Cywilnego).
iiiiiiii4.iiiiRejestracja – oznacza faktyczną czynność dokonaną w sposób określony w Regulaminie, niezbędną do skorzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu.
iiiiiiii5.iiiiKonto – konto założone przez Kupującego w Sklepie, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
iiiiiiii6.iiiiCeny towaru nie zawierają kosztów dostawy. Klient jest zawsze informowany o kosztach dostawy najpóźniej w momencie wyrażenia woli związania się umową sprzedaży i wyraża zgodę na pokrycie tych kosztów.
iiiiiiii7.iiiiDni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
iiiiiiii
8.iiiiTreści prezentowane na stronie Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, ale zaproszenie do składania ofert.

§ 2.

REJESTRACJA W SKLEPIE

iiiiiiiii1.iiiiW celu dokonania zakupu w Sklepie niezbędne jest wejście na stronę internetową www.bluebutterflyeditions.eu za pomocą komputera lub innego urządzenia elektronicznego.
iiiiiiii2.iiiiW celu dokonania zakupów – Kupujący może założyć Konto w Sklepie lub robić zakupy bez zakładania Konta – poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym Zamówieniu.
iiiiiiii3.iiiiZałożenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Kupującego.
iiiiiiii4.iiiiKonto daje Kupującemu dodatkowe możliwości, np. przeglądanie historii i statusu złożonych przez niego Zamówień w Sklepie, czy edycja jego danych.
iiiiiiii5.iiiiW celu założenia Konta należy wypełnić odpowiedni formularz w Sklepie.
iiiiiiii6.iiiiW momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy Kupującym a Sprzedającym umowa w zakresie prowadzenia Konta na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
iiiiiiii7.iiiiKupujący może w każdym czasie zrezygnować z Konta bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.
iiiiiiii8.iiiiW celu usunięcia Konta rezygnację należy przesłać do Sprzedającego na adres e-mail:
             bookstore@bluebutterflyeditions.eu, co spowoduje natychmiastowe usunięcie Konta i rozwiązanie umowy o prowadzenie Konta.
iiiiiiii9iiiiUtworzenie Konta możliwe jest przed wyborem towarów, które Kupujący zamierza zakupić oraz po wybraniu tych
 towarów, ale przed złożeniem Zamówienia.
iiiiiiii10.iiiW celu założenia Konta należy kliknąć zakładkę „Rejestracja” na stronie Sklepu. Należy podać aktywny adres e-mail oraz hasło, za pomocą których Kupujący będzie się logował do swojego Konta w Sklepie.
iiiiiiii11.iiiRejestracja i prowadzenie Konta w Sklepie są bezpłatne.

iiiiii12.iiiWarunkiem rejestracji jest akceptacja treści Regulaminu Księgarni oraz Polityki Prywatności.
iiiiii13.iiiiSprzedający przesyła na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu rejestracyjnym – informację o rejestracji Konta. Wraz z informacją przesyłana jest również treść niniejszego Regulaminu, Polityka Prywatności oraz formularz odstąpienia od umowy.

§ 3.

ZAKUPY W SKLEPIE

iiiiiiii1.iiiiCeny towarów prezentowanych w Sklepie zawierają podatek VAT i wyrażone są w złotych polskich.
iiiiiiii2.iiiiiCałkowita cena Zamówienia obejmuje: cenę produktów oraz koszty dostawy tych produktów.
iiiiiiii3.iiiiProces zakupu przebiega następująco:
iiiiiiiiiiii Produkty wybrane do zakupu należy dodać do koszyka w Sklepie.
iiiiiiiiiiii Następnie Kupujący wybiera spośród dostępnych w Sklepie: sposób wysyłki towaru, sposób płatności za Zamówienie, a także podaje dane niezbędne do realizacji Zamówienia.
iiiiiiii4.iiiiZamówienie zostaje złożone po potwierdzeniu treści i akceptacji Regulaminu Księgarni oraz Polityki Prywatności przez
Kupującego.
iiiiii5.iiiiZłożenie Zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.
iiiiiii6.iiiiW przypadku produktów chwilowo niedostępnych – zakup chwilowo nie będzie możliwy.

§ 4.

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

iiiiiiii1.iiiiTowar dostarczany jest Kupującemu w sposób wybrany przez niego podczas składania Zamówienia, zgodnie z opcjami wysyłki, kosztami oraz terminami każdorazowo podanymi w Zamówieniu.
iiiiiiii2.iiiiIstnieją dwie możliwości płatności za przesyłkę: płatność z góry oraz płatność przy odbiorze (za pobraniem) – zgodnie z § 5. p.2 niniejszego Regulaminu.
iiiiiiii3.iiiiJeżeli Kupujący wybrał płatność z góry za Zamówienie, Sprzedający przystąpi do realizacji Zamówienia po jego opłaceniu. W przypadku wyboru opcji za pobraniem – Kupujący składa Zamówienie z obowiązkiem zapłaty.
iiiiiiii4.iiiiWraz z przesyłką Kupujący otrzymuje dowód sprzedaży.
iiiiiiii5.iiiiOdbiór przesyłki należy potwierdzić podpisem na dostarczonych przez kuriera dokumentach.
iiiiiiii6.iiiiTowary zakupione w Sklepie dostarczane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
iiiiiiii7.iiiiJeżeli zamierzasz zamówić przesyłkę poza terytorium RP – polecamy kontakt: bookstore@bluebutterflyeditions.eu.
iiiiiiii8.iiiiZamówienia hurtowe realizowane są poprzez kontakt: zamowienia@bluebutterflyeditions.eu.
iiiiii9.iiiiZamówienia produktów niestandardowych, np. inne wymiary obrazu – prosimy o kontakt: bookstore@bluebutterflyeditions.eu.

§ 5.

FORMY PŁATNOŚCI

iiiiiiii1.iiiiPłatności obsługuje Centrum Elektronicznych iiiiiiiiUsług Płatniczych eService Sp. z o.o z siedzibą w iiiiiiiiWarszawie ul. Jana Olbrachta 94, 01-102 Warszawa, iiiiiiiiwww.eservice.pl.
iiiiiiii2.iiiiMożliwe są następujące opcje płatności:
iiiiiiiiiiiiiiiia.iiiiPrzelew elektroniczny – Kupujący wybiera iiiiiiiiiiiiiiiibank, w którym ma konto, a następnie zostaje iiiiiiiiiiiiiiiiprzeniesiony do serwisu bankowości internetowej iiiiiiiiiiiiiiiiw celu dokonania płatności.
iiiiiiiiiiiiiiiib.iiiiPłatności kartą – MasterCard i Visa w złotych i iiiiiiiiiiiiiiiiwalucie obcej.
iiiiiiiiiiiiiiiic.iiiiBLIK
iiiiiiiiiiiiiiiid.iiiiPortfele elektroniczneMasterPass, Google iiiiiiiiiiiiiPay i Apple Pay, umożliwiające płatności iiiiiiiiiiiiiiiikartami Mastercard, Maestro i Visa.
iiiiiiiiiiiiiiiie.iiiiPayPal – płatność kartą kredytową lub saldem iiiiiiiiiiiiiiiikonta PayPal, które można zasilać przelewami z iiiiiiiiiiiiiiiikonta bankowego lub innego konta PayPal.
iiiiiiiiiiiiiiiif.iiiiZa pobraniem – gotówką u kuriera lub kartą – iiiiiiiiiiiiiiiiw paczkomacie lub u kuriera.
iiiiiiii3.iiiiKupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje iiiiiiiiiiiiiiiistosowanie faktur elektronicznych przez iiiiiiiiiiiiiiiiSprzedającego.
iiiiiiii4.iiiiW przypadku Zamówień hurtowych – płatność jest iiiiiiiiiiiiiiiirealizowana przelewem tradycyjnym na podstawie iiiiiiiiiiiiiiiiwystawionej
wcześniej przez Księgarnię – faktury iiiiiiiiiiiiiiiiVAT. Zalecamy kontakt mailowy:iiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiizamowienia@bluebuttterflyeditions.eu.

§ 6.

WYSYŁKA

PRZESYŁKI KRAJOWE

iiiiiiii1.iiiiTowary zakupione w Sklepie dostarczane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sposób zależny od produktów i wybranego przez Kupującego sposobu wysyłki.
iiiiiiii2.iiiiKsięgarnia oferuje następujące opcje i koszty wysyłki * na terenie kraju:
iiiiiiiiiiiiiiii*Przesyłki kurierskie i paczki w paczkomatach do 10 sztuk produktów.

iiiiiiiiKsiążki i inne (z wyjątkiem obrazów i plakatów):
iiiiiiiiiiii iiiiPaczkomatyiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii  12,50 zł
iiiiiiiiiiiiiiiiPaczkomaty – płatność za pobraniemiiii115,00 zł
iiiiiiiiiiiiiiiiKurieriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 15,40 zł
iiiiiiiiiiiiiiiiKurier – płatność za pobraniemiiiiiiiiiiiiii17,90 zł
iiiiiiiiPlakaty i obrazy wysyłane są tylko przesyłkami kurierskimi:
iiiiiiiiiiii       Kurieriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii15,40 zł
iiiiiiiiiiiii       Kurier – płatność za pobraniemiiiiiiiiiii17,90 zł

PRODUKTY NIESTANDARDOWE

iiiiW przypadku zamówienia produktów niestandardowych, np. wymiary obrazu lub plakatu inne niż podane w Sklepie – prosimy o indywidualny kontakt: bookstore@bluebutterflyeditions.eu.

ZAMÓWIENIA HURTOWE

iiiiiiii1.iiiiPrzy zamawianiu książek i innych produktów powyżej 20 sztuk – zalecamy kontakt:   zamowienia@bluebutterflyeditions.eu.
iiiiiiii2.iiiiW trakcie kontaktu wycenimy przesyłkę oraz podamy koszty i termin jej dostarczenia.

iiiiiiii3.iiiiKoszty wysyłki większej liczby produktów ** na terenie kraju kształtują się następująco:
iiiiiiii**Przesyłki kurierskie i paczki w paczkomatach powyżej 10 sztuk produktów.

iiiiiiiiiiii•       Paczkomatyiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii14,00 zł
iiiiiiiiiiii•       Paczkomaty – płatność za pobraniemii.16,50 zł
iiiiiiiiiiii•       Kurieriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.17,00 zł
iiiiiiiiiii •       Kurier – płatność za pobraniemiiiiiiiiiii,19,50 zł
iiiiiiii4.iiiiPłatność jest realizowana przelewem tradycyjnym na podstawie wystawionej wcześniej przez Sprzedającego – faktury VAT.

PRZESYŁKI ZAGRANICZNE

             W przypadku zamiaru zamówienia przesyłki poza terytorium RP – Księgarnia prosi o kontakt:
             bookstore@bluebutterflyeditions.eu. Przesyłki zagraniczne są obecnie realizowane wyłącznie po indywidualnym kontakcie ze Sklepem.

TERMIN REALIZACJI WYSYŁKI

iiiiiiiiiiii1.iiiiTermin realizacji zamówienia określony jest w Sklepie. Uwaga: w przypadku, gdy w ramach jednego Zamówienia Kupujący dokonał zakupu towarów o różnych terminach dostawy, Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o dłuższym terminie.
iiiiiiii
2.iiiiWysyłka następuje najpóźniej następnego dnia roboczego po złożeniu Zamówienia i opłaceniu go przez Kupującego (płatność z góry) lub po złożeniu Zamówienia z obowiązkiem zapłaty (płatność za pobraniem). Przesyłki można spodziewać się w ciągu 2 dni roboczych od daty nadania.
iiiiiiii3.iiiiZamówienia, które zostały złożone i opłacone do godziny 11:00, mogą zostać wysłane tego samego dnia roboczego.
iiiiiiii4.iiiiPo nadaniu przesyłki Kupujący zostanie o tym fakcie poinformowany – osobnym e-mailem.

§ 7.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY
dotyczy wyłącznie Kupujących będących Konsumentami

iiiiiiii1.iiiiKupujący będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem Sklepu – ma prawo odstąpić od tej umowy zawartej ze Sprzedającym za pośrednictwem Sklepu, za wyjątkiem sytuacji opisanych w § 9 Regulaminu, w terminie 14 dni, bez podania jakichkolwiek przyczyn.
iiiiiiii2.iiiiTermin do odstąpienia od umowy upływa po 14 dniach od dnia:
iiiiiiiiiiiia.iiiiW którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.
iiiiiiiiiiiibiiiiOd dnia zawarcia umowy – w przypadku umowy o dostarczanie treści cyfrowych.
iiiiiiiiiiiic.iiiiDla umowy sprzedaży, której rzecz ma być dostarczona partiami, termin ten liczony jest od dnia objęcia w posiadanie ostatniej z rzeczy, a jeżeli usługa ma być wykonana w postaci regularnej dostawy towaru przez czas oznaczony – od dnia objęcia w posiadanie pierwszej dostawy.
iiiiiiii3.iiiiAby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy powinien poinformować Sprzedającego o swojej
decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze oświadczenia (np. informacja przesłana pocztą elektroniczną na adres: bookstore@bluebutterflyeditions.eu). Konsument może również skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (Załącznik nr 1) znajdującego się na końcu niniejszego Regulaminu.
iiiiiiii4.iiiiAby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
iiiiiiii5.iiiiW przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający niezwłocznie zwraca Konsumentowi otrzymane płatności, nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Po otrzymaniu informacji o odstąpieniu od umowy – Sprzedający poinformuje Konsumenta o adresie, na który należy zwrócić towar.
iiiiiiii6iiiiKoszty zwrotu, które ponosi Sprzedający, obejmują, oprócz kosztu towaru, również koszt jego dostarczenia do Konsumenta. Sprzedający pokrywa ten koszt w całości tylko w przypadku wybrania przez Konsumenta najtańszego sposobu dostawy oferowanego przez Sprzedającego. Jeżeli Konsument wybrał metodę droższą niż najtańsza oferowana, musi dopłacić różnicę tych cen.
iiiiiiii7.iiiZwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
iiiiiiii8.iiiiSprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru.
iiiiiiii9.iiiiSprzedający prosi o niezwłoczny zwrot towaru, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
iiiiiiii10.iiiiKonsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

§ 8.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY – WYJĄTKI

      1.     Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
iiiiiiiia.iiiiGdy przedmiotem świadczenia jest produkt wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
iiiiiiiib.iiiiGdy przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
iiiiiiiic.iiiiGdy przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, są nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
iiiiiiiid.iiiiGdy przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe  dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
iiiiiiiie.iiiiGdy cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
iiiiiiiif.iiiiO dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 9.

REKLAMACJE

iiiiiiii1.iiiiSprzedający jest zobowiązany dostarczyć Kupującemu towar bez wad.
iiiiiiii2.iiiiW przypadku stwierdzenia wady towaru Kupujący może reklamować wadliwy towar na podstawie rękojmi lub gwarancji przewidzianej w Kodeksie Cywilnym, o ile gwarancja ta została udzielona.
iiiiiiii3.iiiiKorzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach i w terminach określonych w Kodeksie Cywilnym, złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, odstąpieniu od umowy – w przypadku wady istotnej albo żądać wymiany rzeczy na wolną od wad, a także żądać usunięcia wady.
iiiiiiii4.iiiiReklamacje z tytułu rękojmi powinny zawierać imię, nazwisko, adres, telefon kontaktowy Konsumenta, wskazanie reklamowanego towaru, udokumentowanie zakupu towaru w Sklepie (np. podanie numeru faktury, zamówienia oraz przesłanie kopii faktury) ze wskazaniem, czego dotyczy reklamacja.
iiiiiiii5.iiiiReklamacje z tytułu rękojmi należy kierować na adres e-mail: bookstore@bluebutterflyeditions.eu.
iiiiiiii6.iiiiW przypadku reklamacji z tytułu rękojmi za wady towaru Sprzedający prosi o przesłanie reklamowanego towaru na podany adres do wglądu. Adres ten zostanie wskazany Kupującemu – po otrzymaniu od niego formularza  reklamacyjnego.
iiiiiiii7.iiii Konsument ma również prawo do złożenia reklamacji dotyczącej funkcjonowania Sklepu. Reklamacje te należy kierować na adres e-mail: bookstore@bluebutterflyeditions.eu.
iiiiiiii8.iiiiRozpatrzenie reklamacji przez Sprzedającego nastąpi w terminie 14 dni.
iiiiiiii9.iiiiNa podstawie zebranych informacji, oględzin, a także postanowień niniejszego Regulaminu oraz przepisów prawa, Sprzedający podejmuje decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu reklamacji, informując o tym Kupującego.
iiiiiiii10.iiiKonsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Może skorzystać z procedur mediacyjnych zapewnianych przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej lub polubowne sądy konsumenckie działające przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Zasady dostępu do tych procedur znajdują się na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Może również skorzystać z bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.

§ 10.

DANE OSOBOWE

iiiiiiiiiiii1.iiiiAdministratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedający.
iiiiiiii2.iiiiDane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedającego  zawiera Polityka Prywatności zamieszczona w Sklepie.

§ 11.

INFORMACJE KOŃCOWE

iiiiiiiiiiii1.iiiiZabrania się Kupującemu dostarczania treści o charakterze bezprawnym za pośrednictwem Sklepu.
iiiiiiii2.iiiiKażde zamówienie złożone w Sklepie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga akceptacji Regulaminu Sklepu. Umowa zawierana jest terminowo i w celu realizacji Zamówienia.
iiiiiiii3.iiiiUmowy zawierane na podstawie niniejszego Regulaminu zawierane są w języku polskim.
iiiiiiii4.iiiiŻadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie wyłącza, ani w żaden sposób nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.
iiiiiiii5.iiiiDo treści cyfrowych oraz umów o dostarczanie treści cyfrowych przepisy dotyczące towarów i umów sprzedaży stosuje się odpowiednio, chyba że Regulamin określa te kwestie odrębnie.
iiiiiiii6.iiiiDo prawidłowego korzystania ze Sklepu i wszystkich jego funkcjonalności niezbędny jest dostęp do Internetu, standardowy system operacyjny oraz przeglądarka internetowa. Konieczne jest również posiadanie aktywnego adresu e-mail.
iiiiiiii7.iiiiWarunkiem prawidłowego korzystania ze Sklepu (w tym dokonania zakupu i założenia Konta) jest wyrażenie zgody na stosowanie plików cookies oraz umożliwienie obsługi tych plików w przeglądarce internetowej na komputerze lub urządzeniu, za pośrednictwem którego Kupujący korzysta ze Sklepu. Korzystanie z oprogramowania lub funkcji komputera, które blokują pliki cookies (np. programy antywirusowe, funkcje przeglądarek internetowych) – uniemożliwia prawidłowe korzystanie z niektórych funkcjonalności Sklepu. Informacje o plikach cookies zawarte są w Polityce Prywatności dostępnej na stronie Sklepu.
iiiiiiii8.iiiiSprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po 14 dniach od ich dostępności. Do Zamówień złożonych przed wejściem w życie nowelizacji zastosowanie mają postanowienia poprzedniego Regulaminu.
iiiiiiiiii9.iiiiiNiniejszy Regulamin obowiązuje od 13 listopada 2020 roku.

§ 12.

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KUPUJĄCYCH NIE BĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

iiiiiiiiii1.iiiiiPrawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje innemu podmiotowi niż Konsument.
iiiiiiiiii2.iiiiiWszelka odpowiedzialność Sprzedającego wobec Kupującego niebędącego Konsumentem jest ograniczona do kwoty zamówienia złożonego przez Kupującego.
iiiiiiiiii3.iiiiiW przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.

 

 

REGULAMIN dotyczący NEWSLETTERA

 

§ 1.

INFORMACJE OGÓLNE

iiiiiiiiii1.iiiiiKażdy Konsument korzysta dobrowolnie z usługi Newsletter.
iiiiiiiiii2.iiiiiDo korzystania z Newslettera niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową w najnowszej wersji obsługującej JavaScript oraz pliki cookies, z dostępem do sieci Internet i aktywnym kontem poczty elektronicznej.
iiiiiiiiii3.iiiiiW celu zawarcia umowy i zapisania się na usługę Newsletter należy najpierw podać swój adres e-mail w wyznaczonym miejscu w Sklepie, na które chcemy otrzymywać wiadomości wysyłane w ramach Newslettera.
iiiiiiiiii4.iiiiiSklep prześle na podany przez Konsumenta adres e-mail wiadomość z linkiem do potwierdzenia chęci zapisania się do Newslettera. Po potwierdzeniu – zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi i Sklep rozpocznie jej świadczenie na rzecz odbiorcy.
iiiiiiiiii5.iiiiiWiadomości e-mail wysyłane w ramach Newslettera będą wysyłane na adres e-mail podany przez daną osobę przy zapisie do Newslettera i będą zawierały informację o możliwości wypisania się z Newslettera, a także link do anulowania subskrypcji.
iiiiiiiiii6. iiiiiOsoba, która zapisała się na Newsletter – może w każdym czasie zrezygnować z Newslettera bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów, korzystając z opcji, o której mowa w pkt. 5 lub wysyłając wiadomość na adres e-mail Sklepu: newsletter@bluebutterflyeditions.eu.
iiiiiiiiii7.iiiiiSkorzystanie z linku do wypisania się z Newslettera lub wysłanie wiadomości z prośbą o wypisanie się z Newslettera
 będzie skutkować natychmiastowym rozwiązaniem umowy o świadczenie tej usługi.

§ 2.

REKLAMACJE

iiiiiiii1iiiiReklamacje dotyczące Newslettera należy zgłaszać na adres e-mail: newsletter@bluebutterflyeditions.eu.
iiiiiiii2iiiiSklep ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji.

§ 3.

DANE OSOBOWE

iiiiiiiiii1.iiiiiSklep jest administratorem danych osobowych przekazanych przez każdą osobę podczas korzystania z Newslettera.
iiiiiiiiii2.iiiiiDane osobowe przetwarzane są głównie na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sklep zawiera Polityka Prywatności zamieszczona w Sklepie.

§ 4.

INFORMACJE KOŃCOWE

iiiiiiiiii1.iiiiiSklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu tylko z ważnych przyczyn.
iiiiiiiiii2.iiiiiInformacja o planowanej zmianie Regulaminu zostanie przesłana na adres e-mail odbiorcy podany przy zapisie do Newslettera, co najmniej 7 dni roboczych przed wprowadzeniem zmian.
iiiiiiiiii3.iiiiiJeżeli odbiorca nie sprzeciwi się planowanym zmianom do czasu ich wejścia w życie, przyjmuje się, że akceptuje je.
iiiiiiiiii4.iiiiiW przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian usługobiorca powinien przesłać informację o tym na adres e-
mail: newsletter@bluebutterflyeditions.eu, co skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie usług Newslettera wraz z terminem wejścia w życie planowanych zmian.

 

 

ZAŁĄCZNIK nr 1

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w wypadku chęci odstąpienia od umowy

 

Blue Butterfly Editions Limited Sp. K.
00-131 Warszawa
Ul. Grzybowska 2/29
bookstore@bluebutterflyeditions.eu

-Ja(*) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy (*) / o świadczenie następującej usługi (*) / o dostarczanie treści cyfrowych w postaci (*):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
– Data zawarcia umowy (*) / Odbioru (*)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
– Imię i nazwisko Konsumenta:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

– Adres Konsumenta:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
– Podpis Konsumenta
Jeśli Formularz jest przesyłany w wersji papierowej
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
– Data
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
(*) Niepotrzebne skreślić